Mikroplast

VI TENKER PÅ MILJØ

GRØNNE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER ER H

BESØK: FISKEHAMNSGATEN 1, 41458 GØTEBOR

POST: EDVART GRIEGS ALE 12, 0476 OSLO, NORGE

POST: NEDRE RUNDEN 2, 45598 DINGLE, SVERIGE

 SVERIGE

00 47 40348869

NORGE

0093215080

Email: POST@SCANDINAVIANHARVEST.NO

HVA ER MIKROPLASTIKK

 

Mikroplast er små plastpartikler som er mindre enn fem millimeter. Partiklene blir enten produsert og tilsatt produkter eller oppstår på grunn av slitasje på plastprodukter.


Mikroplast oppstår også når gjenstander laget av plast eller større biter med plastavfall brytes ned og deles opp i mindre biter. Dette skjer både til lands og til vanns.


Plastpartiklene spres på havet og finnes over hele kloden i havoverflaten, vannsøylen og sedimenter på havbunnen, samt på strender, men forskere har også påvist mikroplast innefrosset i arktisk is, i ferskvann og i jordsmonn, samt i luft.

HVA ER MIKROPLAST

Viste du at all plasten som finnes i havet aldri forsvinner? Den slites derimot ned til mindre og mindre partikler, som til slutt blir så små at fisk og andre organismer i havet kan få det i seg. I denne animasjonen kan du lære med om mikroplast og hva som skjer med mikroplasten i havet. Filmen er en del av et undervisningsopplegg utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd med midler fra Miljødirektoratet.

SI NEI TIL MICROPLAST I NATUREN

Mikroplast er plastpartikler og -fibre på under 5 mm og helt ned til få mikrometer. Mikroplast findes overalt.

I jorden, i havet og i luften. Når mikroplast først er i naturen, er det næsten umuligt at fjerne igen.

WHAT IS MICRO PLASTIC

Nick Paton Walsh explains how everyday plastic items can break down to enter the food chain, our drinking water and possibly our bodies.

Kategori

HVORDAN PÅVIRKER MIKROPLAST VÅR HVERDAG

 

Konsekvenser

Utslipp, spredning og opphoping av mikroplast er et stort globalt problem og en voksende miljøtrussel.

 

Plast som kommer på avveie i naturen, kan spre miljø- og helseskadelige stoffer. I tillegg binder mikroplast til seg miljøgifter som allerede finnes i omgivelsene og konsentrasjonen av miljøgifter kan mangedobles. Plastpartikler kan derfor være helseskadelige og er en kilde til opptak av miljøgifter i organismer.

 

Dessverre er det allerede påvist mikroplast i en lang rekke arter og i flere typer mat. Forskere har funnet mikroplast i plankton, koraler, skjell, skalldyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, samt i produkter som øl, honning og havsalt.

 

Mikroplast i havet

Kunnskapen om hvor mye mikroplast som er på avveie i naturen eller som årlig tilføres omgivelsene er begrenset, men i følge forskning ved University of Georgia (Jambeck et al. 2015) tilføres havet minst åtte millioner tonn plast hvert år.

 

Studier viser store variasjoner i konsentrasjonen av mikroplast i havet. Konsentrasjonen antas å være høyest på havbunnen og på strender mens på havoverflaten og i vannsøylen er konsentrasjonen høyest nær land og i havstrømsvirvelområdene (gyrene).

 

I følge Hidalgo-Ruz et al. (2012) varierer konsentrasjonen på havoverflaten fra 0 til ca. 8 700 partikler per kubikkmeter, og konsentrasjonen i vannsøylen varierer fra 0.014 til 12.5 partikler per kubikkmeter. Andre studier har påvist konsentrasjoner i vannsøylen på over 9 000 partikler per kubikkmeter (Desforges et al. 2014).

Are Microplastics in Our Water Becoming a Macroproblem? | National Geographic

You might not be able to see them, but they're in the water. Although trash heaps are easier to spot in waterways, microplastics—pieces of plastic smaller than five millimeters—have started to stir more concern. Acting as sponges, the pieces soak up the chemicals around them and often make their way through the food chain, ending up on dinner plates. Most microplastics are created over time from larger pieces or directly from microbeads in products like face washes or toothpaste. The pieces are so small they pass through waste treatment plants and into waterways.

11 FÆLE FAKTA OM PLAST

Plast skaper mye trøbbel i naturen.


Programleder: Stian Sandø

Foto: Hege Tøndel Jonli/Morten Waagø

Regi/klipp: Rune Kjær Valberg


Enkelte arkivbilder av plast er henta fra Getty images.


Vi bruker musikk fra:

AUX Publishing

Universal Production Music

Apollo Music

How Much Plastic Do You Eat? #OurBluePlanet | BBC Earth Lab

If you eat seafood are you eating plastic? Greg Foot visits Exeter University to find out what evidence there is of plastics winding up inside marine species found on menus and in supermarkets #OurBluePlanet. Subscribe to Earth Lab for more fascinating science videos -

VI TENKER MILJØ


GRØNNE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER ER HER

QUICK LINKS


Home     |     Services


Projects     |     About


Contact

Twitter

Facebook

FOLLOW US

Google

NORGE: 004793215080

 SVERIGE: 004740348869

 

 

BESØK: FISKEHAMNSGATEN 1, 41458 GØTEBOR

POST: EDVART GRIEGS ALE 12, 0476 OSLO, NORGE

POST: NEDRE RUNDEN 2, 45598 DINGLE, SVERIGE

 

VÅRE BIOPLASTISKE PRODUKTER ER 100%NEDBRYTBARE OG 100% GODKJENT FOR BRUK I NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

 

MER OM SCANDINAVIAN HARVEST

Altnet Copyrights © All Rights Reserved

GET IN TOUCH