Home

BESØK: FISKEHAMNSGATEN 1, 41458 GØTEBOR

POST: EDVART GRIEGS ALE 12, 0476 OSLO, NORGE

POST: NEDRE RUNDEN 2, 45598 DINGLE, SVERIGE

 SVERIGE

00 47 40348869

NORGE

0093215080

Email: POST@SCANDINAVIANHARVEST.NO

VI TENKER PÅ MILJØ

GRØNNE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER ER H

 

 

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER


 

Scandinavian Harvest tilbyr et stort utvalg av 100% bioprodukter fra mais og plantestivelser for å erstatte dagens plastprodukter som ikke er bærekraftig innen næringsmiddelindustrien

Som sagt bioprodukter er i seg selv C02-nøytral i forhold til plast, men forbygger forsøpling og opphopning av ikke nedbrytbare petrolium/kjemikaliebaserte(miljøgifter/helseskadelig) plastprodukter i innsjøer, havet, grunnvann og naturen


Det er i dag påvist microplast i havet, sjøer, innsjøer, grunnvann ,i naturen, i dyr, fisk og i mennesker fra petrolium/kjemikaliebaserte(miljøgifter og helseskadelig) plastprodukter .


 

 

Våre bioplastiske produkter er 100% nedbrytbare og 100% godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien.


 

 

Våre bioplastiske produkter er 100% nedbrytbare og 100% godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien.

 

Da våre produkter følger følgende standar:

 

 

Råvarer og tilsetningsstoffer som brukes i produksjonsprosessen er i henhold til følgende dokumenter:

 

EN 13432: Emballasje - Krav til emballasje som kan gjenvinnes ved kompostering og biologisk nedbrytning - Testordning og evalueringskriterier for endelig godkjenning av emballasje.Det europeiske fellesskapsforskriften 94/62 og senere endringer som fastslår at totalverdien av bly (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg) og hexavalent krom (VI-Cr) som finnes i emballasjeprodukter, ikke skal overstige 100 deler per million og dens korrespondent tiltak fastsatt av spansk lov 11/1997 av 24. april.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og -artikler som skal komme i kontakt med mat (inkludert gjeldende endringer).

       

EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander som skal komme i kontakt med mat og opphevelse av direktiv 80/590 / EØF(EEC) og 89/109 / EØF(EEC).

 

 

PRODUKTER VI TILBYR

 

Som løsningsleverandør har Scandinavian Harvest under utvikling flere produkt serier til næringsmiddel industrien.

Scandinavian Harvest er representanten/samarbeidspartner for flere bioplastprodusenter over hele Europa.

Sammen har vi spesialisert oss på produksjon av tilpassede bioplastprodukter til næringsmiddel industrien, for nesten hvilken som helst produkt man måtte ønske.

 

POSER

 

Vi kan tilby fruktposer,  hunbærsj poser, matavfallsposer, bæreposer i ulike størrelser og tykkelser.

 

I hvilken farge du vil, med trykk om du ønsker

(vi bruker miljøvenlige farger)

 

Søppelsekker i flere størrelser og tykkelser

 

 

FOR MER INFO

UNDER UTVIKLING

 

Scandinavian Harvest har i dag under utvikling

SUGERØR

BESTIKK

MATBEHOLDERE

 

 

FOR MER INFO

GODKJENT MATEMBELLASJE

 

Innlegg pose I standar næringsmiddel industrien

 

Innlegg pose II standar næringsmiddel industrien

 

Biorark mellom legg  standar næringsmiddel industrien

 

BIO FILM

 

Enganshansker

 

Vakumposer

 

 

FOR MER INFO

 

 

 

NY NETTSIDE KOMMER SNART

TA KONTAKT FOR MER INFO

 

VI TENKER MILJØ


GRØNNE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER ER HER

QUICK LINKS


Home     |     Services


Projects     |     About


Contact

Twitter

Facebook

FOLLOW US

Google

NORGE: 004793215080

 SVERIGE: 004740348869

 

 

BESØK: FISKEHAMNSGATEN 1, 41458 GØTEBOR

POST: EDVART GRIEGS ALE 12, 0476 OSLO, NORGE

POST: NEDRE RUNDEN 2, 45598 DINGLE, SVERIGE

 

VÅRE BIOPLASTISKE PRODUKTER ER 100%NEDBRYTBARE OG 100% GODKJENT FOR BRUK I NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

 

MER OM SCANDINAVIAN HARVEST

Altnet Copyrights © All Rights Reserved

GET IN TOUCH