www.scandinavianharvest.no

INNLEGSPOSER NÆRINGSM. INDUSTRIEN


 

INNLEGSPOSER FOR KARTONGER OG KASSER FOR FERSK OG FRYSEVARE 100% NEDBRYTBARE OG LAGET AV MAISSTIVELSE

 

 

WRAPPING PLAST NÆRINGM.INDUSTRIEN


 

WRAPPING ELLER MATFIL TIL TILDEKKING AV MAT ELLER INNPAKNING

100%NEDBRYTBAR OG LAGET AV MAISSTIVELSE.

VI TENKER PÅ MILJØ

GRØNNE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER ER H

BESØK: FISKEHAMNSGATEN 1, 41458 GØTEBOR

POST: EDVART GRIEGS ALE 12, 0476 OSLO, NORGE

POST: NEDRE RUNDEN 2, 45598 DINGLE, SVERIGE

 SVERIGE

00 47 40348869

NORGE

0093215080

Email: POST@SCANDINAVIANHARVEST.NO

GRØNNE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER INNEN

BIOPLASTFORNÆRINGSMIDDEL INDUSTRIEN 100%NEDBRYTBAR I NATUREN 100%ORGANISK

 

 

 

BÆREKRAFTIGE PRODUKTER


 

Scandinavian Harvest tilbyr et stort utvalg av 100% bioprodukter fra mais og plantestivelser for å erstatte dagens plastprodukter som ikke er bærekraftig innen næringsmiddelindustrien

 

Som sagt bioprodukter er i seg selv C02-nøytral i forhold til plast, men forbygger forsøpling og opphopning av ikke nedbrytbare petrolium/kjemikaliebaserte(miljøgifter/helseskadelig) plastprodukter i innsjøer, havet, grunnvann og naturen

Det er i dag påvist microplast i havet, sjøer, innsjøer, grunnvann ,i naturen, i dyr, fisk og i mennesker fra petrolium/kjemikaliebaserte(miljøgifter og helseskadelig) plastprodukter .

ENGANGSHANSKER


 

LENGANGSHANSKER SOM ER 100%NEDBRYTBARE OG LAGET AV MAISSTIVELSE, SAMME EGENSKAPER SOM VANLIGE ENGANGSHANSKER I SILIKON

 

 

MELLOM SHEETS NÆRINGSM.INDUSTRI


 

MELLOM SHEETS SOM ER LAGET FOR AT MAN SKAL KUNNE FRYSE VARER LAGVIS

100%NEDBRYTBARE OG LAGET AV MAISSTIVELSE,

 

FÅ ALT FRA ET STED!

 

VÅRE ANSATTE HAR MER ENN  30ÅR FRA BRANSJEN  NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

SAMMEN SKAL VI SØRGE FOR AT DU FÅR DE BESTE BÆREKRAFTIGE LØSNINGENE PÅ MARKEDET

.Våre bioplastiske produkter er 100% nedbrytbare og 100% godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien.

Da våre produkter følger følgende standar:

Råvarer og tilsetningsstoffer som brukes i produksjonsprosessen er i henhold til følgende dokumenter:

EN 13432: Emballasje - Krav til emballasje som kan gjenvinnes ved kompostering og biologisk nedbrytning - Testordning og evalueringskriterier for endelig godkjenning av emballasje.Det europeiske fellesskapsforskriften 94/62 og senere endringer som fastslår at totalverdien av bly (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg) og hexavalent krom (VI-Cr) som finnes i emballasjeprodukter, ikke skal overstige 100 deler per million og dens korrespondent tiltak fastsatt av spansk lov 11/1997 av 24. april.


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og -artikler som skal komme i kontakt med mat (inkludert gjeldende endringer).

EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander som skal komme i kontakt med mat og opphevelse av direktiv 80/590 / EØF(EEC) og 89/109 / EØF(EEC).

OM DU VIL VITE MER OM HVILKEN LØSNING SOM KAN PASSE DERE, TA KONTAKT

 

+00474038869

OPPDATERINGER PÅ MILJØ OG KLIMA


VI HOLDER DERE INFORMERT OM HVA SOM SKJER POLITISK OG HVORDAN DETTE KAN PÅVIRKE VÅR NÆRING

VI HENTER VÅR DATA FRA  STATLIGE ORGINISASJONER, EUROPERISKE ORGINISASJONER  TILHØRENDE EU, MILJØVERNSORGINISASJONER, STORE INTERNASJONALE NYHETSKANALER OG FORKNINGSMILJØER OG FAGDATA

DET ER VIKTIG FOR OSS Å BRINGE DEG SOM KUNDE RETT INFORMASJON

NYHETSBREV


FÅ TILSENDT PRODUKT OPPDATERINGER OG NYHETER PÅ MAIL

*SENDES UT HVER 14.DAG

 
 

VI TENKER PÅ MILJO


DERFOR TENKER VI BÆREKRAFT


Våre bioplast produkter er laget på resteavfall av mais fra matindustrien og taes derfor ikke fra matbordet.

Som sagt bioprodukter er i seg selv C02-nøytral i forhold til plast, men forbygger forsøpling og opphopning av ikke nedbrytbare petrolium/kjemikaliebaserte(miljøgifter/helseskadelig) plastprodukter i innsjøer, havet, grunnvann og naturen


For oss er dette et bærekraftig produkt, som sammen med resirkulering kan være med på at vi kan være med på å nå EU-klima mål for europa

BIOPLAST ER BÆREKRAFTIG


Bioplast er plast laget av fornybare råvarer som sukkerrør, vegetabilske oljer og maisstivelse. I dagligtalen bruker vi gjerne betegnelsen ‘bioplast’ svært generelt, til tross for at fellesbetegnelsen rommer to forskjellige hovedgrupper.


Bioplast kan være bionedbrytbar (ofte kalt komposterbar), som betyr at den kan brytes ned til jord (avhengig av omgivelsene og temperatur). Samtidig kan helt “vanlig” plast nå lages av fornybare råvarer. Slik plast smeltes ned og gjenvinnes på samme måte som oljebasert plast, og kalles gjenvinnbar bioplast.

 

Nedbrytbare i «vanlig» kompost, dvs. at de brytes ned til CO2 + vann i løpet av 6 til 12 uker, litt som matavfall


VI TENKER MILJØ


GRØNNE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER ER HER

QUICK LINKS


Home     |     Services


Projects     |     About


Contact

Twitter

Facebook

FOLLOW US

Google

NORGE: 004793215080

 SVERIGE: 004740348869

 

 

BESØK: FISKEHAMNSGATEN 1, 41458 GØTEBOR

POST: EDVART GRIEGS ALE 12, 0476 OSLO, NORGE

POST: NEDRE RUNDEN 2, 45598 DINGLE, SVERIGE

 

VÅRE BIOPLASTISKE PRODUKTER ER 100%NEDBRYTBARE OG 100% GODKJENT FOR BRUK I NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

 

MER OM SCANDINAVIAN HARVEST

Altnet Copyrights © All Rights Reserved

GET IN TOUCH